Går du i 9. eller 10. klasse?

fra toppen af Frederikshavn by ud mod havnen

Er du uafklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse, må du endelig kontakte din UE-vejleder på skolen eller studievejlederen på den ungdomsuddannelse, du er interesseret i.

Brobygning i 9. klasse

Er du elev i folkeskolens 9. klasse, og du føler sig uafklaret i valget af en ungdomsuddannelse, skal du tilbydes brobygning i alt 5 dage.

Du skal vælge dit brobygningsforløb i samråd med dine forældre, din skole og din Uddannelses- og erhvervsvejleder.

Det er din Uddannelses- og erhvervsvejleder på skolen som tilmelder dig, og det skal ske senest 6 uger før brobygningen starter.
Du kan vælge et 2-dagesforløb og et 3-dages forløb.

UU Frederikshavn anbefaler brobygningsforløb, for du får en ekstra god mulighed for at få kendskab til studiemiljøet på den pågældende uddannelse. Du får desuden et større kendskab til de krav og muligheder der er på de enkelte uddannelsessteder.

Din vejleder vil give dig et overblik over brobygningsmuligheder.

Brobygning i 10. klasse

Brobygning er et forløb på ungdomsuddannelserne, hvor du kan afprøve de forskellige muligheder, som ungdomsuddannelserne giver.

Du vil få kendskab til hvilke faglige og sociale kundskaber og færdigheder, der kræves på uddannelsen, og du vil opleve skolens miljø og kultur.

De erfaringer, du gør dig i dit brobygningsforløb, kan du bruge som en del af projektopgaven "Den obligatoriske selvvalgte opgave" (også kaldet OSOén), som du skal lave i 10. klasse.

Det er din Uddannelses- og erhvervsvejleder på skolen, som tilmelder dig, og det skal ske senest 6 uger før brobygningen starter. 

Erhvervspraktikken er tilrettelagt, så du som praktikant får indblik i soldaternes forskellige funktioner og giver dem mulighed for at prøve kræfter med de færdigheder, der knytter sig til dem. 

UU Frederikshavn tildeles hvert år praktikpladser ved Forsvaret.

For at komme i praktik ved forsvaret skal du gå i 9. eller 10. klasse samt være i aldersgruppen 15- 17 år.
Du kan kun komme i praktik i Forsvaret én gang. Du kan få hjælp af din Uddannelses- og erhvervsvejleder til udfyldelse af ansøgningsskema, der skal afleveres 6 uger før praktikken.

Du skal være meget interesseret for at komme i praktik. Praktikugen går fra mandag til fredag, morgen til aften og du overnatter på - og omkring - tjenestestedet.
Hvis du bliver syg eller får en skade, inden du skal i praktik, så skal dette meddeles det til din Uddannelses- og erhvervsvejleder i god tid, så kan en anden elev måske få glæde af tilbuddet. 

Forsvaret kan ikke tage praktikanter i praktik, der har fysiske skader for et eksempel forstuvede eller brækkede ben, arme m.m. Kontakt din Uddannelses- og erhvervsvejleder for at få yderligere information om, hvilke krav Forsvaret stiller til praktikanter.

Se information om praktikken. Kontakt din vejleder for udlevering af ansøgningsskema til praktikken.

Dagligdagen i en virksomhed/praktiksted og deltagelse i visse arbejdsopgaver kan give oplevelser, der styrker hendes/hans valg af uddannelse og erhverv. 

I en erhvervspraktik kan du prøve, hvordan det er at arbejde på en arbejdsplads inden for det, du interesserer dig for. Du indgår i en virksomhedens dagligdag.

Du kan selv finde din praktikplads, men din Uddannelse- og erhvervsvejleder kan også komme med forslag til praktikmulighed ud fra dine ønsker. 

Du skal før praktikken tale med dine forældre, kontaktlærer og Uddannelse- og erhvervsvejleder om dine planer og muligheder. Du kan selv finde din praktikplads og lave den overordnede aftale med virksomheden. Ansøgning skal udfyldes, underskrives og afleveres til din Uddannelse- og erhvervsvejleder. 

Uddannelse- og erhvervsvejlederen kontakter virksomheden for at informere om krav og regler i forbindelse med at have erhvervspraktikanter fra grundskolen. Det er en forudsætning, at den praktik som du skal i gang med er iværksat af en Uddannelse- og erhvervsvejleder. Du skal være forberedt på, at praktikstedet stiller krav til dig under praktikken; fx om mødetid, tøj, opførsel m.m. Du betaler selv for transport frem og tilbage. Både du og virksomheden/praktikstedet modtager en praktikaftale med de praktiske informationer.

Fravær under praktik

Bliver du syg under praktikken, skal praktikstedet og din skole have besked umiddelbart inden normal mødetid.

Forsikring

Under praktikken er du ansvars- og ulykkesforsikret af Statens ErstatningsordningArbejdsmiljøloven skal overholdes, og praktikken er ulønnet.

Særlige muligheder for praktik

Praktikker i Forsvaret og på Regionshospitalet Nordjylland søges særskilt direkte via Uddannelse- og erhvervsvejlederen.

Grundet Covid-19 situationen blev erhvervspraktikken på Regionshospitalet Nordjylland 2020 desværre aflyst i uge 50.  

Vi ved ikke endnu, om der bliver mulighed for at komme i erhvervspraktik i 2022.

Praktik tilbydes kun 9. og 10. klasseelever i Frederikshavn Kommune. Du får et indblik i hospitalernes dagligdag.

Regionshospital Nordjylland tilbyder erhvervspraktik en uge om året på Regionshospital Nordjylland. 
Der er i alt plads til 50 erhvervspraktikanter. Der er begrænset antal pladser. Uddannelses- og erhvervsvejledningen Frederikshavn har fået tildelt 18 pladser.

Der vil være mulighed for at komme i praktik i såvel Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Skagen - naturligvis med flest praktikpladser i Hjørring, der er den største af hospitalets enheder.

Når du ønsker at komme i erhvervspraktik på hospitalet vil du møde forskellige fag. Du kan ikke ønske en specifik fagretning og enhed. Din uge planlægges så du oplever forskellige faggruppers funktioner på hospitalet. Ugen vil give dig et bredt indblik i hospitalet som arbejdsplads og hospitalets rolle i samfundet.

Program: Mandag vil blive en introduktionsdag og de 4 efterfølgende dage vil blive på 4 forskellige praktiksteder.

Du kan kun komme i praktik én gang og du kan kun ansøge via din UE-vejleder.

Ansøgning skal udfyldes, underskrives og afleveres til din UE-vejleder. Diverse informationsmateriale kan ses på Regionshospital Nordjyllands hjemmeside Du kan finde det elektroniske ansøgningsskema, som skal udfyldes, underskrives og afleveres til din UE-vejleder. Spørg din vejleder om hvornår skemaet senest skal afleveres. 

Praktikstedet forventer, at du har forberedt dig til praktikopholdet og har tænkt over, hvad du vil have ud af det. Desuden stilles krav til dig under praktikken; fx om mødetid, tøj, opførsel m.m. Du betaler selv for transport frem og tilbage.

Kontakt din UE-vejleder for yderligere oplysninger.

Fravær under praktik

Bliver du syg under praktikken, skal praktikstedet og din skole have besked umiddelbart inden normal mødetid.

Forsikring

Under praktikken er du ansvars- og ulykkesforsikret af Statens Erstatningsordning. Praktikken er ulønnet.

FOKUS-brobygningsforløb aflyses i ugerne 3-4-5 i 2022. 

Er du uafklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse, må du endelig kontakte din UE-vejleder på skolen eller studievejlederen på den ungdomsuddannelse, du er interesseret i.

Brobygning/forløb er besøg på ungdomsuddannelse. Du får fx kendskab til forskellige brancher/fag/uddannelser. 

Det er din Uddannelses- og erhvervsvejleder på skolen, som tilmelder dig, og det skal ske senest 6 uger før brobygningen starter.

Specialvejledningen tager sig af gruppen af unge under 25 år med særlige behov.

Vejledningen for alle elever i grundskolen handler om, at give eleverne et solidt og sikkert grundlag for at foretage valg. UE kan ud fra din livssituation hjælpe dig på mange måder, når du skal vælge uddannelse. 

UE tilbyder:

  • at hjælpe dig med udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med skolen
  • at hjælpe dig med erhvervspraktikforløb i virksomheder
  • at vejlede dig i forhold til brobygning
  • at samarbejde med dine forældre
  • at følge op på din uddannelsesplan  

UE samarbejder med andre relevante fagpersoner i kommunen, og vi har kontakt til relevante ungdomsuddannelser. 

Målet er, når du går ud af skolen skal der foreligge en uddannelsesplan for din fremtidige uddannelse eller beskæftigelse. Der er forskellige ungdomsuddannelser, du kan gå på alt efter dine kvalifikationer og behov.