Går du i 7. eller 8. klasse?

Fra Skagen ud mod Grenen

Er du uafklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse, må du endelig kontakte din UE-vejleder på skolen eller studievejlederen på den ungdomsuddannelse, du er interesseret i.

I 8. klasse skal alle folkeskolens og ungdomsskolens elever på introduktionskursus til mindst en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse.

Hvad er intro?

I foråret i 8. klasse skal du og dine klassekammerater på introduktionskursus på ungdomsuddannelserne. Introkurserne varer i alt 5 dage. Du får et indblik i, hvordan det er at gå på de forskellige uddannelser, som du kan vælge efter 9. eller 10. klasse. Intro foregår i ugerne 9-10-11.

Intro har til hensigt at gøre dig bekendt med uddannelsens praktiske og teoretiske elementer.

Uddannelses- og erhvervsvejleder informere dig om, hvilke uddannelser du kan vælge at besøge på introduktionskurset og hvordan du bliver tilmeldt. Uddannelses- og erhvervsvejleder informere dig om, hvilke uddannelser du kan vælge at besøge på introduktionskurset og hvordan du bliver tilmeldt.

Du får her mulighed for:
* selv at opleve studieforløbet
* at deltage i den faglige undervisning
* at gøre egne erfaringer
* at møde andre studerende
* at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse

Du skal vælge 2 forløb på to og tre dage, hvor mindst:
* 2-dages forløbet skal være på en erhvervsuddannelse
* For 3-dages forløbet har du mulighed for at vælge mellem en anden erhvervsuddannelse eller et gymnasialt forløb, hvor du får én dag på hver af linjerne STX, HHX og HTX

Du kan læse mere om introduktionskurser på brobygning.net

Hvordan bliver du tilmeldt til introkurser?
Du vil få yderligere information fra din Uddannelses- og erhvervsvejleder på skolen. Tilmelding skal ske senest 6 uger før introkurser starter.

 

 

 

Det er obligatorisk, at deltage i erhvervspraktik i 8. kl. som foregår i foråret.

Dagligdagen i en virksomhed/praktiksted og deltagelse i visse arbejdsopgaver kan give oplevelser, der styrker hendes/hans valg af uddannelse og erhverv.

I en erhvervspraktik kan du prøve, hvordan det er at arbejde på en arbejdsplads inden for det, du interesserer dig for. Du indgår i en virksomhedens dagligdag.

Du skal selv finde din praktikplads, men lærer eller din Uddannelses- og erhvervsvejleder kan også komme med forslag til praktikmulighed ud fra dine ønsker. Du skal før praktikken tale med dine forældre, kontaktlærer og Uddannelses- og erhvervsvejleder om dine planer samt muligheder. Du skal selv lave de overordnede aftaler om mødetider og steder med virksomheden. Disse oplysninger skal indtastes i www.ung.unoung.dk således vi kan ulykke- og ansvarsforsikre dig via Statens Erstatningsordning.

Du får hjælp til dette i den kollektive vejledning. 

Du skal være forberedt på, at praktikstedet stiller krav til dig under praktikken; fx om mødetid, tøj, opførsel m.m. Både du og virksomheden/praktikstedet modtager en praktikaftale med de praktiske informationer.

Fravær under praktik

Bliver du syg under praktikken, skal praktikstedet og din skole have besked umiddelbart inden normal mødetid.

Forsikring

Under praktikken er du ansvars- og ulykkesforsikret af Statens ErstatningsordningArbejdsmiljøloven skal overholdes, og praktikken er ulønnet.

Særlige muligheder for praktik

Praktik i Forsvaret og på Regionshospitalet Nordjylland søges særskilt direkte via Uddannelses- og erhvervsvejlederen.
 

Vi tilbyder to forskellige boostforløb: - det ene er for dig, som vil prøve at lære matematik på en ny måde- og som måske trænger til at se en anden skoleform.

MAT8.com
Mat8.com er for dig, som vil prøve at lære matematik på en ny måde – og som måske trænger til at se en anden skoleform

Mat8.com foregår på EUC NORD i Frederikshavn. Du kan sagtens deltage, selvom du ikke tænker, at du efter 9./10. klasse skal gå på EUC NORD.

Du kommer til at arbejde med både hænder og hoved og med elever fra andre skoler. Vi sørger naturligvis for, at I sammen lærer hinanden at kende, så du også får mulighed for at få nye venner.

Matematik og håndværk er to sider af samme sag:
Matematikdelen i forløbet er baseret på praktisk og anvendt matematik i værkstedet/på byggepladsen – du kommer altså til at se matematikken med ”nye øjne” – og vi ved, at mange af vores EUD-elever synes matematik er ”lettere at forstå, når den bruges til noget” – det tror vi også, at du vil opleve!

Matematik-indholdet i forløbet, er følgende:

  • geometriske former, konstruktionsgeometri, trekantsberegninger og Pythagoras, areal- og rumfangsberegning, massefylde og vægt samt mængdeberegning.

Dette stof ligger i målene for 8. klasses matematik, men er også en stor del af hverdagen hos de fleste håndværkere på byggepladsen, og netop derfor indgår det også i erhvervsskoleelevernes undervisning.

Størstedelen af arbejdet bliver indenfor tømrerfaget.

Mødetidspunkter:
Forløb 1:       20.-24. januar, 2025          
Forløb 2:       27.-31. januar, 2025
Du skal møde dagligt fra kl. 08:00-14:00
Undervisningen foregår på EUC Nord, Knivholtvej 18, 9900 Frederikshavn

Den sidste dag i forløbet, er din vejleder og evt. lærer og forældre meget velkomne til at komme og se, hvad I har lavet. Er der brug for en kort overlevering, er det også her dette sker.

Påklædning:
Vi kommer hver dag til at arbejde i værkstederne. Derfor er det vigtigt, at du kommer i tøj, som må blive beskidt. Har du et par sikkerhedssko, vil vi bede dig om at medbringe dem. Har du ikke, så låner du af os.

Selvværd, omsorg- styrke og formidling:

Vi gør dig klar TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE SOSU Nord og Frederikshavn Handelsskole har lavet et forløb til dig, der gerne vil have mod til at  være dig selv og lære, at du godt kan stå overfor andre og fx holde et oplæg, starte en samtale og præsentere dig selv.


Forløbet kombinerer elementer fra social- og sundhedsuddannelserne og handelsskolen. Det betyder, at vi skal arbejde med at styrke dine personlige og sociale kompetencer og  lære teknikker fra faget Personligt salg, fordi det handler meget om at turde stå frem. Alt sammen sker i trygge rammer og i et tempo tilpasset dig.

DET ARBEJDER VI MED Vi skal arbejde med:

Selvværd og selvtillid 
Kommunikation
Samarbejde og relationer
Personligt salg

Sammen er vi nysgerrige på kommunikation, og hvorfor nogle mennesker virker mere ”synlige” end andre. Du bliver styrket i din egen måde at kommunikere på og måske også opdage, hvordan din kommunikation virker på andre mennesker.
Du får bl.a. viden om og indsigt i betydningen af kropssprog og toneleje. Gennem en let og uformel tilgang øver vi os sammen på det, der er svært.

I faget Personligt salg skal vi arbejde med forskellige persontyper og koble din nye viden om kommunikation sammen med elementer fra salg. Du bliver introduceret til forskellige emner som salgstrappen, kundetyper og spørgeteknik. Undervejs afprøver vi teorierne i vores workshop på handelsskolen.
Vi skal fx arbejde med, hvordan du som “sælger” tager imod “kunden” og også når i mål med en tilfreds kunde og gerne et salg. Kompetencer, du kan bruge i forhold til salg af produkter, og  i mange andre sammenhænge.

Efter forløbet har du fået viden og indsigt i, hvordan du står frem og kommunikerer synligt - med de styrker du har!
VARIGHED Forløbet varer 1 uge, og du kan tilmelde dig enten uge 4 eller uge 5 i 2024. 25 Aftal med din klasselærer hvilken uge, der passer bedst.
Tilmelding sker hos din UE-vejleder