Går du i 7. eller 8. klasse?

Fra Skagen ud mod Grenen

Er du uafklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse, må du endelig kontakte din UE-vejleder på skolen eller studievejlederen på den ungdomsuddannelse, du er interesseret i.

I 8. klasse skal alle folkeskolens og ungdomsskolens elever på introduktionskursus til mindst en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse.

Hvad er intro?

I foråret i 8. klasse skal du og dine klassekammerater på introduktionskursus på ungdomsuddannelserne. Introkurserne varer i alt 5 dage. Du får et indblik i, hvordan det er at gå på de forskellige uddannelser, som du kan vælge efter 9. eller 10. klasse. Intro foregår i ugerne 9-10-11.

Intro har til hensigt at gøre dig bekendt med uddannelsens praktiske og teoretiske elementer.

Uddannelses- og erhvervsvejleder informere dig om, hvilke uddannelser du kan vælge at besøge på introduktionskurset og hvordan du bliver tilmeldt. Uddannelses- og erhvervsvejleder informere dig om, hvilke uddannelser du kan vælge at besøge på introduktionskurset og hvordan du bliver tilmeldt.

Du får her mulighed for:
* selv at opleve studieforløbet
* at deltage i den faglige undervisning
* at gøre egne erfaringer
* at møde andre studerende
* at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse

Du skal vælge 2 forløb på to og tre dage, hvor mindst:
* 2-dages forløbet skal være på en erhvervsuddannelse
* For 3-dages forløbet har du mulighed for at vælge mellem en anden erhvervsuddannelse eller et gymnasialt forløb, hvor du får én dag på hver af linjerne STX, HHX og HTX

Du kan læse mere om introduktionskurser på brobygning.net

Hvordan bliver du tilmeldt til introkurser?
Du vil få yderligere information fra din Uddannelses- og erhvervsvejleder på skolen. Tilmelding skal ske senest 6 uger før introkurser starter.

 

 

 

Dagligdagen i en virksomhed/praktiksted og deltagelse i visse arbejdsopgaver kan give oplevelser, der styrker hendes/hans valg af uddannelse og erhverv.

I en erhvervspraktik kan du prøve, hvordan det er at arbejde på en arbejdsplads inden for det, du interesserer dig for. Du indgår i en virksomhedens dagligdag.

Du kan selv finde din praktikplads, men din Uddannelses- og erhvervsvejleder kan også komme med forslag til praktikmulighed ud fra dine ønsker. Du skal før praktikken tale med dine forældre, kontaktlærer og Uddannelses- og erhvervsvejleder om dine planer samt muligheder. Du kan selv finde din praktikplads og lave den overordnede aftale med virksomheden. Ansøgning skal udfyldes, underskrives og afleveres til din Uddannelses- og erhvervsvejleder. 

Uddannelses- og erhvervsvejlederen kontakter virksomheden for at informere om krav og regler i forbindelse med at have erhvervspraktikanter fra grundskolen. Det er en forudsætning, at den praktik som du skal i gang med er iværksat af en Uddannelses- og erhvervsvejleder. 
Du skal være forberedt på, at praktikstedet stiller krav til dig under praktikken; fx om mødetid, tøj, opførsel m.m. Du betaler selv for transport frem og tilbage. Både du og virksomheden/praktikstedet modtager en praktikaftale med de praktiske informationer.

Fravær under praktik

Bliver du syg under praktikken, skal praktikstedet og din skole have besked umiddelbart inden normal mødetid.

Forsikring

Under praktikken er du ansvars- og ulykkesforsikret af Statens ErstatningsordningArbejdsmiljøloven skal overholdes, og praktikken er ulønnet.

Særlige muligheder for praktik

Praktik i Forsvaret og på Regionshospitalet Nordjylland søges særskilt direkte via Uddannelses- og erhvervsvejlederen.