Information om uddannelser til 9. klasseelever

Her kan du få mere at vide om nogle af de erhvervsuddannelser, som EUC Nord tilbyder i Frederikshavn og/eller Hjørring.

Du kan vælge EUX på flere af uddannelserne.

Læs mere om uddannelserne:

EUX

EUD

Her kan du få mere viden om den merkantile erhvervsuddannelse, som også kan kombineres med EUX.

Hør og læs om EUD-EUX

Her kan du få mere viden om handelsgymnasiet.
HHX er én af de 4 forskellige gymnasiale uddannelser.  

Hør og læs om HHX

Her kan du få mere viden om det tekniske gymnasium.

HTX er én af de 4 forskellige gymnasiale uddannelser.

Læs om HTX Frederikshavn

På SOSU kan du vælge mellem SSH (social og sundheds hjælper), SSA (social og sundheds assistent) eller PAU (pædagogisk assistent)
Du kan nu tager både grundforløb 1 og 2 i Frederikshavn (til SSH og SSA)

Film om uddannelserne

Læs mere om uddannelserne

Her kan du få mere viden om både STX, HF og Maritim student
Maritim student er en ny uddannelse, hvor du får mulighed for at kombinere STX eller HF med en maritim uddannelse.

STX og HF er 2 af de 4 forskellige gymnasiale uddannelser.  

Intro video om skolen, læs og bliv inspireret