Vejledning i skolen

Billede af labyrint, glade unge og vejvisere


Når den enkelte elev arbejder med uddannelsesplanlægning bidrager det til, at eleven får kendskab til sine egne potentialer og muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. 

 
Uddannelsesplanlægningen omfatter  

  • En foreløbig uddannelsesplan i 8. klasse 
  • Individuelle samtaler til ikke-uddannelsesparate elever 
  • Eleven udarbejder en uddannelsesplan i 9.- og 10. klasse

Arbejdet med uddannelsesplanlægningen sker i et tæt samarbejde mellem elev, forældre, skole og ungdommens uddannelsesvejledning.
 
UU orienterer forældrene om diverse aktiviteter gennem forældremøder og intra. .