Samarbejdspartnere

Det er vigtigt at sætte karriere på dagsordenen allerede mens de unge går i skole.

Derfor indgår UU Frederikshavn i en række samarbejdsforaer for at støtte det samarbejde, som er nødvendigt for at skabe den rette forståelse for de unges karriereudvikling.

Vi har også stor glæde af, at vi har et rummeligt arbejdsmarked, så vi kan efterkomme mange unge mennesker ønsker om et job eller en praktikplads, og vi er glade for, at vi får henvendelser om fritidsjob til nogle af vore unge.