• Evejledning
  • Brobygning.
  • Min uddannelse.net
  • Uddannelsesguiden
  • Optagelse.dk
  • Find min vejleder
 

 Velkommen til UU Frederikshavn

 
 

Vejledning til unge om uddannelse og erhverv

UU Frederikshavn er en uafhængig vejledningsinstitution, og vi har ansvar for vejledning af unge fra 13-25 år. Vi er fysisk placeret på Hånbækvej 32A, Frederikshavn, og hører til under Ungeenheden i Frederikshavn Kommune.
 
I grundskolen arbejder UU blandt andet med kollektiv vejledning, uddannelsesparathedsvurdering og overgange til ungdomsuddannelser.
 
UU arbejder med unge der har behov for vejledning om uddannelse i forbindelse med påbegyndelse af uddannelse, skift til anden uddannelse og afbrudt uddannelse. 

UU Frederikshavn er i tæt samarbejde med blandt andet grundskoler, uddannelsesinstitutionerne, produktionsskoler, jobcenteret og virksomheder i kommunen.

 

 Nyheder

 
 

 Arrangementer

 
 

 Kontaktpersoner